Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży

Lek. med Joanna Hatala – Wizner
Specjalista Rehabilitacji medycznej

– konsultacje dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego- ocena rozwoju motorycznego, dobór
odpowiednich metod rehabilitacyjnych
– ocena zaburzeń rozwoju motorycznego wg metody Vojty
– konsultacje, dobór kinezyterapii i fizykoterapii dla dzieci z zaburzeniami /chorobami
neurologicznymi, ortopedycznymi, reumatologicznymi
– konsultacje i dobór rehabilitacji dla dzieci z wadami postawy
– konsultacje, dobór zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci ( wystawianie wniosków )

Kursy:
– diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych u dzieci wg metody Vojty
– diagnostyka metodą Prechtl`a- w toku
– monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa – w toku