Polityka prywatności

NZOZ Pediatryczne Centrum Zabiegowe Sp. z o.o.

Ul. Cyniarska 24 , 43-300 Bielsko-Biała

Jak wykorzystujemy Państwa dane?

W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim. Dane pozyskiwane za pomocą strony www.pczbielsko.pl , lub w trakcie kontaktu telefonicznego służą jedynie do odpowiedzi na zadane pytanie lub rejestracji (w chwili obecnej zarejestrować można się jedynie telefonicznie). Dane pozyskane w trakcie logowania się na stronę www.pczbielsko.pl takie jak: numer IP , typ sytemu operacyjnego, przeglądarki , czas logowania , są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

W jaki sposób firma kontaktuje się z klientem?

Jeśli zaistnieje potrzeba kontaktu z naszymi klientami, firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania pozyskanych danych kontaktowych.Formy kontaktu obejmują jedynie korespondencję z firmowych adresów e-mail , lub jednego z oficjalnych numerów telefonów. Jednocześnie informujemy, iż zarówno w chwili obecnej jak i najbliższej przyszłości , nie przewidujemy prowadzenia żadnych akcji marketingowych przy użyciu pozyskanych danych.

Zmiany w polityce prywatności

Firma NZOZ Pediatryczne Centrum Zabiegowe zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności informowania klientów. Aktualna wersja tego dokumentu jest zawsze dostępna na stronie internetowej www.pczbielsko.pl i w siedzibie firmy w Bielsku – Białej przy ulicy Cyniarksiej 24.