Polityka jakości

Polityka Jakości Pediatrycznego Centrum Zabiegowego

Nadrzędnym celem NZOZ PCZ jest realizowanie usług medycznych na najwyższym poziomie jakości, spełniających oczekiwania i wymagania naszych Pacjentów.

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

1. Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym.

2. Stwarzanie warunków służących ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i  personelu.

3. Zapewnienie odpowiednich zasobów, dających bazędo uzyskiwania pożądanych wyników.

4. Rozwój firmy poprzez zwiększenie zakresu i liczby wykonywanych usług medycznych, pozyskiwanie do współpracy nowych lekarzy.

5. Popularyzowanie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego wśród naszych Pacjentów.

6. Systematyczne badania satysfakcji Pacjentów i opinii naszych Klientów instytucjonalnych.

7. Stałe monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów przebiegających w Zakładzie.