Anestezjolog

Znieczulenie ogólne – co to jest ?

Znieczulenie ogólne, zwane narkozą, jest niezbędnym elementem wykonywanych zabiegów i operacji.Głównym jego celem jest oszczędzenie zarówno dzieciom jak i dorosłym wszelkich dolegliwości i stresu oraz stworzenie jak najlepszych warunków pracy lekarzom wykonującym zabieg.Narkoza znosi świadomość i odczuwanie bólu w całym organizmie.
Pacjent od początku do końca narkozy znajduje się w stanie przypominającym głęboki sen.Dziecko można uśpić podaniem leku do żyły lub gazu usypiającego do oddychania.Leki te działają bardzo krótko, dokładnie tyle ile wymagają tego czynności prowadzone przez chirurga, dlatego dziecko budzi się po operacji bardzo szybko.

Znieczulenie poprzedzone jest podaniem leku uspokajającego (syropek dla dzieci), który poprawia nastrój i zwiększa zaufanie dzieci do personelu medycznego, a także powoduje niepamięć zdarzeń okołooperacyjnych.Przed podaniem środka znieczulającego do żył, naklejona jest na ręce dziecka folia z kremem znieczulającym miejsce wkłucia.
Kontynuacja znieczulenia polega na powtarzanych wstrzyknięciach leku do żyły (znieczulenie dożylne) lub podawaniu do oddychania środka gazowego (znieczulenie wziewne).W wielu przypadkach zachodzi konieczność zastosowania sztucznego oddychania poprzez wprowadzoną do tchawicy rurkę (tzw intubacja).Intubacja zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa i chroni płuca przed następstwami zachłyśnięcia.

Znieczulenie miejscowe i przewodowe – co to jest?

Znieczulenie miejscowe to zniesienie bólu jedynie w miejscu, w którym przeprowadzona jest operacja. Polega na wstrzyknięciu w okolice nerwów, lub pod skórę leków okresowo przerywających przekazywanie bodźców bólowych do mózgu.
Znieczulenie przewodowe to wstrzyknięcie leków do przestrzeni zewnątrzoponowej lub podpajęczynówkowej kręgosłupa- miejsca, z którego wychodzą główne nerwy oraganizmu, dając efekt zniesienia bólu i temperatury w okolicy zaopatrywanej przez te nerwy, przy zachowanym czuciu dotyku i ucisku, często z osłabieniem siły mięśniowej w tej okolicy.
UWAGA! Znieczulenie przewodowe u dzieci w odróżnieniu od dorosłych stanowi najczęściej uzupełnienie znieczulenia ogólnego, a jego podstawowym celem jest elimanacja bólu po operacji.
Kto wykonuje znieczulenie (anestezję)?

 Za przeprowadzenie znieczulenia, jak również utrzymanie podczas jego trwania podstawowych funkcji życiowych pacjenta (szczególnie oddychania i pracy serca) odpowiedzialny jest lekarz anestezjolog, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu anestezji (znieczulania) i intensywnej terapii medycznej.
 Współpracuje on z pielegniarką anestezjologiczną oraz chirurgiem, dbając o bezpieczeństwo i komfort pacjenta.Przez cały okres anestezji monitorowane są podstawowe parametry wydolności układu krążeniowego i oddechowego.

Dlaczego nie można jeść ani pić przed narkozą = uśpieniem = anestezją = znieczuleniem?

 Obecność płynów i pokarmów w żołądku może okazać się niebezpieczna dla zdrowia i życia, gdyż po narkozie mogłyby się one przedostać do płuc. Czas pozostawania na czczo zależy od wieku i rodzaju operacji.
niemowląt i małych dzieci nie karmimy 4 godziny przed narkozą
dzieci powyżej 6 roku życia i dorośli nie jedzą 6 godzin przed narkozą
czyste płyny (wodę lub herbatę w małej ilości) dzieci mogą pić do 2 godzin przed zabiegiem.
czyste płyny dorośli mogą pić nie później niż 4 godziny przed zabiegiem.

 UWAGA! W żadnym wypadku nie wolno zataić przed zespołem anestezjologicznym faktu spożycia pokarmów lub płynów w zakazanym okresie, gdyż w ten sposób narażamy zdrowie, a być może i życie znieczulanego pacjenta!

Smopoczucie po zabiegu

 Pacjent, szczególnie dziecko, może czuć się źle przez pewien okres czasu. Objawy typowe to: swędzenie nosa i oczu, drapanie w gardle, nadmierne pobudzenie. Część dzieci odczuwa mdłości, lub może wymiotować. Wszystkie objawy są przejściowe i ustępują najczęsciej do godziny po obudzeniu pacjenta.
 W przypadku dzieci, szczegołnie ważna w tym okresie jest wspólpraca rodziców z zespołem anestezjologicznym, mająca na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa dziecku.