RODZICE !!!!!!!!!!

Jeżeli odpowiedź na jedno z pytań jest twierdząca, to prosimy o kontakt telefoniczny i bezwzględne przełożenie terminu wizyty.

Tel: 33 816 44 41 , 816 44 45 , 816 44 44

1. Czy w okresie ostatnich 21 dni miał(a) Pan lub Pani(a) dziecko kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2( CORONAVIRUS2) ?

2. Czy w okresie ostatnich 21 dni miał(a) Pani lub Pani(a) dziecko kontakt z osobą, która została objęta kwarantanną w związku z możliwym zakażeniem SARS CoV-2?

3. Czy pacjent/ka lub współmieszkańcy manifestują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych ( gorączka wraz z kaszlem lub dusznością, bóle mięśni, zmęczenie, zaburzenia węchu i smaku)?

Opis choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Wirus SARS-CoV-2(ang.Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2) należy do rodziny Coronaviridae, wywołuje wśród ludzi zachorowania na chorobę nazwaną COVID-19(ang. Corona-Virus-Disease-2019).

Koronawirusy, w większości przypadków są przenoszone z człowieka na człowieka drogą kropelkową, albo poprzez inhalację wydzieliny generowanej w trakcie kichania lub kaszlu albo poprzez kontakt tej wydzieliny ze śluzówkami. Inne, rzadsze drogi szerzenia koronawirusów, to przeniesienie materiału zakaźnego z zanieczyszczonych powierzchni na śluzówki oraz inhalacja aerozolu powstającego w trakcie procedur generujących aerozol.

SARS-CoV-2 jest wykrywany w wydzielinie z dróg oddechowych, w kale oraz rzadko we krwi, jednak nie ma dowodów na transmisję zakażenia drogą krwi.

Nie jest jasna zależność pomiędzy ryzykiem przeniesienia zakażenia a drogami transmisji, czy też stadium i stopniem zaawansowania choroby.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że osoby, u których choroba przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo są istotnym czynnikiem rozprzestrzeniania się zakażenia. Według ostatnich doniesień wirus może pojawić się w wydzielinach z dróg oddechowych nawet 48 godzin przed wystąpieniem objawów, a jego sekrecja może utrzymywać się, zwłaszcza u osób chorujących objawowo, nawet powyżej 28 dni.

Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem, mogą wystąpić zaburzenia węchu i smaku. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób, śmiertelność u osób zarażonych ocenia się na 3-5%.

Okres rozwoju choroby COVID19 wynosi do 7 dni od momentu zarażenia. Do tego czasu wykonywane testy na obecność wirusa mogą dawać wyniki fałszywie ujemne, co oznacza, że mogą nie rozpoznać rozwijającej się choroby. Takie osoby najczęściej nie mają jakichkolwiek objawów choroby, jednakże w tym czasie mogą już zarażać innych pacjentów. Wynika z tego, że nie możemy nigdy być pewni, że osoba z którą się spotykamy jest zdrowa.