Poradnia Neonatologiczna zajmuje się oceną stanu zdrowia i śledzeniem rozwoju dziecka wypisanego z oddziału noworodkowego przez pierwszy rok życia.

Koordynuje specjalistyczne wizyty kontrolne z zakresu neurologii dziecięcej, okulistyki, audiologii, psychologii dziecięcej.

Prowadzi poradnictwo z zakresu żywienia, immunoprofilaktyki.

Poradnię będzie prowadzić dr n.med.Danuta Zimmer specjalista neonatologii.

PORADNIA BĘDZIE CZYNNA JUŻ OD 1 WRZEŚNIA 2016