Chirurgia ręki / Ortopedia

lek. med. W. Janusz

Chirurgia ogólna

dr n. med. L. Nycz
lek. med. S. Błażejewski

Kardiologia

dr n. med. W. Jaszczurowski

Kardiologia dziecięca

lek. med. E. Gąsierkiewicz-Sadlik

Neurologia

lek. med. P. Pierlak

Poradnia logopedyczna

mgr Magdalena Gwinner
mgr Marta Bogacz-Jakubiec

Poradnia psychologiczna

mgr Barbara Pasowicz

Pediatria

lek. med. B. Malinowska
lek. med. W. Szcześniak-Peruckalek. med. B. Papla

Laryngologia dziecięca / Otolaryngologia

dr n. med. R. Gwinner
lek. med. A. Papla
lek. med. W. Szcześniak
lek. med. G. Martini-Kamińska

Chirurgia dziecięca

lek. med. J. Kaczmarczyk
lek. med. H. Stojanik
lek. med. M. Harężlak
lek. med. B. Zapart

Urologia dziecięca

dr n. med. W. Utrata

Dermatologia dziecięca

lek. med. M. Księżycka-Kisiel

Hematologia dziecięca

lek. med. W. Szcześniak-Perucka
dr n. med. A. Mizia-Malarz

Neurologia dziecięca

lek. med. R. Kasprzyk

Okulistyka / Okulistyka dziecięca

lek. med. J. Damek
lek. med. D. Kubicka-Rabenda

Audiologia

lek. med. R. Bieszczanin

Stomatologia

lek. stom. A. Babicz-Grzybowska
lek. stom. D. Wyciszczak
lek. stom.K.Pawluczuk
lek.med. I. Urbańska-Maciejewska – anestezjolog pediatryczny

Ortodoncja

lek. stom. B. Pawlus