REHABILITACJA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI METODĄ NDT BOBATH mgr Jolanta Balon
I wizyta – 180 zł
Kolejna wizyta – 150 zł